Kunt u niet zelfstanding zorgen voor een zinvolle daginvulling vanwege uw leeftijd, ziekte, handicap of woont u zelfstandig en bevindt u zich in een sociaal isolement door uw lichamelijke en/of psychische klachten, beperking of aandoening? Dan is de dagbesteding bij ADORIA GROEP voor u een goede uitkomst.

Wij bieden vijf dagen per week dagbesteding aan cliënten  uit  Rotterdam, Utrecht en omgeving. Wij bieden u een dagprogramma waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en behoeften (van onze deelnemers) zoals uw lichamelijke- en psychische behoeften. De dagbesteding bij ADORIA GROEP biedt u de mogelijkheid om uzelf te ontwikkelen door mee te doen aan onze aanbod van verschillende sociale en creatieve activiteiten of spellen. Hierdoor heeft u een nieuwe creatieve/sociale vaardigheden. Ook leert u uw capaciteiten te optimaliseren en heeft u hierdoor een zinvolle dagbesteding. Daarnaast is de georganiseerde dagbesteding een ontmoetingsplek om nieuwe  sociale contacten te leggen met mensen die hetzelfde meemaken als u. Het doel van onze dagbesteding is om de dag op een zinvolle en prettige manier in te vullen, waarbij gezelligheid voorop staat. Dankzij onze dagbesteding staat u altijd in contact met mensen.

Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt, de agenda, dagen en activiteiten kunt u onze brochure raadplegen.

Download Brochure

Wilt u gebruik maken van onze dienst of meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek via ons telefoonnummer, e-mail of via het onderstaande contactformulier.

Wilt u uzelf voor groepsbegeleiding toevertrouwen aan ADORIA GROEP?

Ook voor groepsbegeleiding heeft u een indicatie nodig. Deze valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en geeft aan welke zorg u nodig heeft. Wij kunnen alleen met de zorg beginnen als u de indicatie heeft aangevraagd. Een Wmo-indicatie vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Heeft u echter een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie, dan vragen wij een zorgtoewijzing aan.

Of bel ons op:  030 760 61 62